Catchup D'mais
 
Maionese D'Mais
 
Isqueiro Bic Maxi
 
Isqueiro Bic Mini
 
Canudo Flexivel
 
 
6g cx c/ 180un.
 
6g cx c/ 180un.
 
cartela
 
cartela
 
Sachê c/ 100un.
 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
Papel Toalha Coz.
 
Guard. Vips 20x20
 
Guard. Dell 14x14
 
Pap.Toalha Official
 
Apare. Prestobarba
 
 
Social Clean c/ 2un.
 
Pacote c/ 100un.
 
Pacote c/ 1800un.
 
Interfolhado C/1000.
 
cartela.
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
Papel Hig. Carinho
 
Papel Hig. Fofinho
 
Papel Hig. Official
 
Fósforo Pinheiro
 
Palito Aurea Sachê
 
 
Plus 30m c/ 16x4un
 
30m c/ 16x4un
 
Paper 300m c/8
 
c/ 20x10un
 
cx c/1000un.
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
Marmitex Takente
 
Marmitex Takente
 
Copo descartável
 
Copo descartável
  Copo descartável  
 
Nº5 Manual c/100un
 
Nº8 Manual c/100un
 
Copoplastic 50ml
 
Copoplastic 200ml
  Copoplastic 300ml  
                     
                     
   
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
  Copo descartável   Copo descartável   Copo descartável        
  Copobras 50ml   Copobras 200ml   Copobras 300ml